23 MAR

Klub Efektywnej Nauki

Zasady efektywnego przyswajania wiedzy, metoda wieszaków i metoda słowa klucza. To tematy poruszane na pierwszym spotkaniu w Klubie Efektywnej Nauki.
Co zrobić aby nauka była skuteczna i przyjemna? Przede wszystkim należy uruchomić wyobraźnię. W największym skrócie: efektywna nauka bazuje na tworzeniu skojarzeń i nietypowych historii.
Dziękujemy Łucji i Paulinie za aktywny udział w pierwszej lekcji. Zachęcamy kolejnych uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych do zapisu na zajęcia.
Osoby chętne zapraszamy wraz z podpisanymi przez rodziców dokumentami, które są dostępne na stronie: http://bityl.pl/y99Yu