W strukturze organizacyjnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury znaczącą pozycję zajmuje Biblioteka Publiczna, która jest jedną z najstarszych placówek kulturalno-oświatowych w regionie. Powstała w 1946 roku, a w strukturach znajduje się od 1 stycznia 1995 r. Terenem działania obejmuje miasto i gminę Sulęcin. Obecnie sieć biblioteczna obejmuje:

1.    1 biblioteka macierzysta,
2.    1 Oddział dla Dzieci,
3.    3 Filie Biblioteczne (Trzemeszno, Ostrów i Żubrów).

Stan księgozbioru na 31.12.2017 r. wynosił 51674. Z księgozbiorów biblioteki i filii w 2017 r. skorzystało ponad 1977 zarejestrowanych czytelników, którzy wypożyczyli 32480 woluminów. W Bibliotece znajduje się dział zbiorów regionalnych, zawierający zbiór publikacji tematycznie związanych z terenem gminy Sulęcin oraz z  województwem lubuskim.

Biblioteka wraz z filiami posiada nowy sprzęt komputerowy, za pomocą którego mieszkańcy gminy Sulęcin mogą bezpłatnie korzystać z internetu. Biblioteka Publiczna w Sulęcinie jest nowoczesnym centrum informacji, kultury i edukacji regionalnej. Od 2015 r. biblioteka gromadzi audiobooki, w chwili obecnej ich ilość to 343 sztuki.

Misją Biblioteki Publicznej w Sulęcinie jest upowszechnienie kultury i czytelnictwa (wystawy, spotkania autorskie, konkursy literackie i literacko-plastyczne), wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi, gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie. Zaspakajanie określonych potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz zapewnienie profesjonalnego poziomu swoich usług, ich popularyzacja, a także tworzenie pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku lokalnym.

Nasze najważniejsze działania to:
- „Przygoda z książką”, czyli zajęcia czytelnicze dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 4-5 lat.
- Czytanie na Przedszkolnym Dywanie, czyli co tygodniowe zajęcia z książką w przedszkolu, podczas których pokazujemy dzieciom, że książki są fajne, że warto czytać, że literaturą można się bawić.
- Biblioteka na Kółkach, to uzupełnienie akcji Czytanie na Przedszkolnym Dywanie, która polega na tym, że raz w miesiącu odwiedzamy sulęcińskie przedszkola i dajemy najmłodszym czytelnikom możliwość wypożyczenia książek.
- Warsztaty Edukacyjne, to zajęcia przeznaczone dla grup zorganizowanych ( młodzież szkolna) oparte o analizę i interpretację dzieł literackich i tekstów kultury.
- Zajęcia Komputerowe dla Dorosłych, czyli zajęcia dla osób starszych ( 50+) pragnących odnaleźć się w świecie komputerów i nowych technologii.
- Dyskusyjny Klub Książki, to spotkania na których nie tylko czytamy, ale również toczymy ciekawe dyskusje o książkach. Przede wszystkim dokonujemy zaskakujących odkryć ciekawych tytułów i autorów, których wcześniej byśmy nie wybrali.
- Zajęcia Środowiskowego Domu Samopomocy - Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja literatury dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, popularyzacja czytelnictwa, zakrzewienie chęci i potrzeby czytania. Promocja biblioteki, zachęcenie do aktywnego korzystania z zasobów biblioteki. Efektem współpracy była wystawa prac uczestników ŚDS w bibliotece – „Między regałami”.
- „Wieczory z Poezją”, mające na celu popularyzację poezji wśród mieszkańców Sulęcina.
- „Podwieczorki z Poezją”, to zajęcia skierowane dla młodszych czytelników, których celem jest pobudzenie pasji do literatury i poezji.

Ponadto, do naszych stałych imprez zaliczamy:
– styczeń/luty – Ferie Zimowe
– 8.05-15.05 – Tydzień Bibliotek
– lipiec/sierpień – Akcje na wakacje
– 03.09 – Narodowe Czytanie
– 26.10 – Powiatowy Konkurs Recytatorski „O pluszową Kaczkę Dziwaczkę”
– 25.11 – Światowy Dzień Pluszowego Misia
– 6.12 – Zlot Mikołajów

Zajęcia z filiach bibliotecznych:

- Czytanie i Malowanie, to zajęcia prowadzone przez bibliotekę w Ostrowie. Odbywają się w pierwszą i trzecią środę miesiąca.

- Czytanie na Dywanie, to zajęcia dla najmłodszych czytelników w bibliotece w Trzemesznie.

- Książkowy Zawrót Głowy, czyli zajęcia prowadzone przez bibliotekę w Żubrowie w ich programie m.in. czytanie bajek, zajęcia plastyczne dowolną techniką oraz wiele innych zabaw dostosowanych do wieku uczestnika.

Ponadto w filiach bibliotecznych (Ostrów, Trzemeszno, Żubrów) odbywają się systematycznie zajęcia z dziećmi tj. konkursy plastyczne, lekcje biblioteczne, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, głośne czytanie bajek i wierszy. W Trzemesznie obywają się cyklicznie zajęcia z Akademii Malucha.

Dane teleadresowe:
Biblioteka Publiczna w Sulęcinie
ul. Moniuszki 1
69-200 Sulęcin
bibliotekasoksulecin@gmail.com
tel. 95 755 31-72

Filia biblioteczna Trzemeszno:
ul. Ogrodowa 6a
bibliotekasoktrzemeszno@gmail.com
505 988 266

Filia biblioteczna Żubrów:
Żubrów 16 A
bibliotekasokzubrow@gmail.com
95 755 33 29

Filia Ostrów
Ostrów 33
bibliotekasokostrow@gmail.com
505 988 266

INWESTYCJĘ/MODERNIZACJĘ/REMONT BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SULĘCINIE ZREALIZOWANO W RAMACH
PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+,
PRIORYTET „BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”

biblioteka_plus_big

Sulęciński Ośrodek Kultury uzyskał dotację ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Dotację przeznaczono na budowę, remont oraz wyposażenie budynków biblioteki.
W realizacji projektu finansowo wspomógł samorząd lokalny.

Kwiecień 2014 r. był miesiącem rozpoczęcia prac remontowych. Przez 5 miesięcy biblioteka była nieczynna, ale warto było czekać, ponieważ efekty są zachwycające.
Oddział dla dzieci został przeniesiony do pomieszczeń biblioteki dla dorosłych, zyskał nie tylko na wyglądzie, ale również na funkcjonalności – zostały zlikwidowane bariery architektoniczne, a cała biblioteka została dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W bibliotekach zostały wymienione między innymi: podłogi, oświetlenie, ale największe wrażenie robi wymiana mebli bibliotecznych – regałów, lad, stolików komputerowych, do których zakupiono nowe komputery.
W oddziale dla dzieci został stworzony Kącik Malucha, czyli kolorowe miejsce dostosowane do potrzeb najmłodszych czytelników.
Biblioteka wzbogaciła również swoją ofertę o dodatkowe zajęcia dla szerokiego kręgu odbiorców a w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Po remoncie biblioteka posiada Salę Wystawową, w której organizowane są spotkania z artystami i ludźmi propagującymi szeroko rozumianą kulturę, a także wystawy, które cieszą się dużym zainteresowaniem we wszystkich grupach społecznych.
Została stworzona również Sala Konferencyjna w której znajduje się scena widowiskowa i dostosowana do niej widownia.
W Sali Konferencyjnej odbywają się najważniejsze i największe wydarzenia kulturalne oraz uroczystości miejskie i państwowe.