Nasza Biblioteka nie jest zwykłą wypożyczalnią książek. Czynnie angażujemy się w wiele akcji skierowanych zarówno do dorosłych, jak i do małych czytelników.

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULĘCINIE:

1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów oraz materiałów bibliotecznych – w tym: literatury beletrystycznej, popularno-naukowej, audiobooków, księgozbioru podręcznego, literatury obcojęzycznej (w języku angielskim i niemieckim), zbiory regionalne oraz czasopisma,
2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz wymiana międzybiblioteczna, wprowadzenie usługi „Książka na telefon” dla osób, które z przyczyn zdrowotnych samodzielnie nie mogą korzystać z biblioteki (wg regulaminu biblioteki),
3. prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki,
4. upowszechnianie i promocja czytelnictwa wśród najmłodszych (wychowanie czytelnika) m.in. przez działania takiej jak: „Biblioteki na kółkach”, „Czytanie na przedszkolnym dywanie”, „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku”, zajęcia czytelnicze w „Kąciku Malucha”, itp.,
5. upowszechnianie i promocja czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną – zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii,
6. organizowanie wydarzeń kulturalnych m.in. spotkań autorskich,
7. współpraca z przedszkolami, szkołami oraz bibliotekami ościennymi w ramach popularyzacji czytelnictwa,
8. działania animacyjne prowadzone przez bibliotekarki, m.in. zajęcia komputerowe, itp.,
9. opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących przede wszystkim krzewieniu kultury, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,
10. współdziałania z bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

Gorąco zachęcamy do poznania nas bliżej!