23 LIS

Konkurs na logo obchodów 777 rocznicy nadania praw miejskich Sulęcinowi

W 2021 roku przypada 777 rocznica nadania praw miejskich Sulęcinowi.
Z tej okazji Sulęciński Ośrodek Kultury pod honorowym patronatem Burmistrza Dariusza Ejcharta organizuje konkurs na logo promujące obchody 777 rocznicy nadania praw
miejskich naszemu miastu.

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą główną jest satysfakcja oraz nagroda pieniężna w wysokości 2.500 zł. Jak je zdobyć?

Konkurs polega na opracowaniu projektu graficznego logo 777 rocznicy nadania praw miejskich miastu Sulęcin. Przygotowane logo powinno być prostym symbolem charakterystycznym dla tej rocznicy, w łatwej do rozpoznania i zapamiętania formie graficznej, powinno wywoływać pozytywne skojarzenia oraz przedstawiać cechy Gminy Sulęcin. Logo będzie stosowane w celu identyfikacji wizualnej i promocji obchodów rocznicy, poprzez wykorzystanie go m.in. w przekazie elektronicznym – media, nośniki reklamy zewnętrzne, serwisy internetowe, drukowanych materiałach promocyjnych różnego formatu i innych nośnikach używanych, wydawanych i sygnowanych przez Organizatora.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do profesjonalistów jak i amatorów bez względu na wiek. Projekt logo należy składać w wersji wektorowej oraz dodatkowo rastrowej z dołączonymi wydrukami – całość wymagań technicznych jest zawarta w regulaminie.

Prace, wraz z wymaganymi, wypełnionymi załącznikami do regulaminu, należy składać osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres:
Sulęciński Ośrodek Kultury
Ul. Moniuszki 1
69-200 Sulęcin

Termin dostarczania prac mija 30.12.2020 r. o godzinie 15.00. W
przypadku wysłania prac drogą pocztową decyduje data przyjęcia pracy
konkursowej przez adresata.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty znajdują się
w regulaminie załączonym na stronie www.soksulecin.pl